Robert Franz

Widmung [Autograph]

 Manuskript

 Robert Franz (Komponist)
  • Vollständiger Titel: Widmung [Autograph]
  • RISM-Sigel: D-F Mus Hs 2490
  • Datierung: 1849
  • Sprache: Deutsch
[heading:] Dein! | [at the end. f.1v:] (Wolfgang Müller.) | [at the tail of f.1v, at right:] Halle. 21.11.49
Autograph: 1849 (1849); 27 x 34 cm

Verknüpfte Werke

Widmung